studio reklamy kreatywnej

Dachy jednospadkowe.
Tego rodzaju dachy stosuje się nad przybudówkami oraz ad budynkami wąskimi i długimi, głównie nad budynkami usytuowanymi przy granicy parceli. Konstrukcja dachów zależna jest od szerokości budynku i przeznaczenia poddasza. Słupy stolcowe opiera się na belkach drewnianych lub na płatwiach albo murłatach — jeżeli stropy nad pomieszczeniem zostały wykonane z materiałów ognioodpornych.

Dachy wielospadkowe.
Najprostszym dachem wielospadkowym jest dach czterospadkowy, o dwu połaciach w kształcie trapezu i dwu połaciach w kształcie trójkąta.
W połączeniu połaci trapezowych z połaciami trójkątnymi daje się skośne krokwie narożne zwane krawężnicami, stanowiące oparcie dla krokwi w łączonych połaciach.

W budynkach o rzucie poziomym prostokątnym z przybudówkami występują dachy wielospadkowe o połaciach w kształcie trapezu, trójkąta i równoległoboku. W tego rodzaju dachach oprócz krokwi narożnych występują krokwie koszowe łączące połacie trapezowe z połaciami w kształcie równoległoboku.

W dachach wielospadkowych połacie dachowe powinny mieć jednakowy spadek. Krokwie narożne i koszowe wykonuje się z krawędziaków o przekroju 14×20:16×22 cm.
Krokwie te wspiera się dolnymi końcami na murłatach lub płatwiach stopowych, a w części środkowej na płatwiach pośrednich obiegających dookoła budynek na jednym poziomie i tworzących wieńce zamknięte. Połączenie płatwi w narożach wzmacnia się dodatkowo płaskownikami lub za pomocą mieczy. Dolne końce krokwi narożnych i koszowych opiera się na czopach lub wrębach w zależności od konstrukcji dachu i przybija dodatkowo gwoździami. Natomiast podparcia pośrednie tych krokwi, na płatwiach pośrednich, wykonuje się — podobnie jak przy krokwiach zwykłych — za pomocą wrębów i gwoździ. Wierzchołki krawężnic opiera się o wierzchołki połączonych krokwi pośrednich, wzmacniając połączenia gwoździami i klamrami.

Krokwie pośrednie zwane kulawkami łączy się z krokwiami narożnymi i koszowymi a dotyk lub na wręb, przybijając gwoździami.
W dachach stromych stolcowe slupy narożne powinny być dodatkowo usztywnione za pomocą zastrzałów, podobnie jak w dachach dwuspadkowych stolcowych.

Aktualności dekarskie – Dekarstwo Jelenia Góra

Wyznaczenie i wykonanie elementów konstrukcji.
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie.

Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:

  1. wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,
  2. dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonanych obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów. wrębów, czopów i otworów na śruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów. wrębów i innych połączeń.

Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne: dokonuje się narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów.

Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawieniem konstrukcji więźby dachowej.

Montażu konstrukcji więźby dachowej należy dokonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu bądź po ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby dachowej.