Celem zlecenia było stworzenie identyfikacji wizualnej firmy Partner Catering. Zaprojektowaliśmy logo, stronę internetową, oraz projekt teczki ofertowej.